Toimintamme erityislastenkotina

Ruuhikoti on erityislastenkoti psyykkisesti oirehtiville 7-18 vuotiaille lapsille ja nuorille

Ruuhikodin toiminta perustuu ajatukseen lapsen psyykkisestä kehityksestä. Tämä tieto on säilynyt muuttumattomana vuosisatojen ajan. Ruuhikodin viitekehys on integratiivinen - taustalla on psykodynaaminen viitekehys sekä kiintymyssuhdeajattelu ja tätä integroidaan kognitiiviseen ja käyttäytymisterapeuttiseen lähestymistapaan.


Koulunkäynti

Ruuhikodin lapset käyvät koulua Pertunmaan alakoulussa. Kouluyhteisö on hyvin turvallinen ja yhteistyö erityisopetuksen kanssa sujuu loistavasti. Koulu on pieni, kyläkoulumainen ja ilmapiiriltään hyvä.


Vanhemmat

Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa ja tuemme heitä sijoitusprosessin aikana. Vanhemmilla on mahdollisuus omiin keskusteluihin omaohjaajan, perheterapeutin, sosiaalityöntekijän ja lääkärin kanssa. Lisäksi järjestämme yhteistä toimintaa koko perheelle sekä vertaistukiryhmiä vanhemmille.