henriksanmark.png

HENRIK SANMARK
Johtaja

Sosiaalityöntekijä

Henrikillä on 35 vuoden kokemus sosiaalipalvelujen, hallinnon ja lastensuojelun erilaisista työtehtävistä sekä virkamiehenä että yrittäjänä. Lastensuojelutyö on aina ollut lähellä hänen sydäntään Henrikillä on kaksi omaa aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

”Perhekuntoutuksessa keskeisintä on mielestäni saada aikaan positiivinen muutos perheen kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti”, toteaa Henrik. Tämä edellyttää luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta perheen kanssa. Perheenjäsenet on kohdattava yksilöllisesti ja aidosti. Vanhempia on tuettava ja ohjattava heidän perustehtävässään, lapsille on tarjottava turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö. Uudet toimivat kodin toimintatavat auttavat perhettä jatkossa selviytymään arjen haasteista itsenäisesti.

Sijaishuollossa tärkeintä on lapsen suojelu ympäristön tai oman käyttäytymisen aiheuttamilta vaaratekijöiltä, jotka voivat vahingoittaa hänen tervettä kasvua ja kehitystään. Turvallisessa ympäristössä lapsi voi kasvaa ja kehittyä yksilöllisen tuen ja avun turvin tasapainoiseksi nuoreksi ja aikuiseksi.

kaisasantala.png

KAISA SANTALA
Toimitusjohtaja

Lastenpsykiatri ja psykoterapeutti

Kaisalla on noin 20 v työhistoria erilaisissa julkisen terveydenhuollon työtehtävissä sekä lasten somaattisten ja psyykkisten sairauksien parissa. Kaisa on koulutukseltaan lastenpsykiatri ja lastenlääkäri, sekä psykoterapeutti perhe- ja pariterapian sekä varahaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa. 

Kaisan näkemyksen mukaan lapsi kasvaa vuorovaikutussuhteissa ja suhde vauvaan alkaa muotoutua jo kohdussa. ”Hoitamalla hyvin jo tässä vaiheessa ja riittävän intensiivisesti voimme saada muutosta aikaan”, hän toteaa. Hänen erityisenä mielenkiinnonkohteenaan ovat raskaana olevien perheiden ja pikkulapsiperheiden auttaminen.

Kaisa on pitkään tehnyt yhteistyötä lastensuojelun kanssa ja näkee tärkeäksi laitoshuollossa aikuisen ja lasten väliset kiintymyssuhteet. ”Lapsi voi eheytyä vain suhteessa toisen ihmisen mieleen” ja tätä haluamme Ruuhikodissa olla toteuttamassa. Uskon myös jokaisen vanhemman tahtovan parasta lapselleen; joskus se paras on eri ihmisten mielestä eri asia ja joskus rakkaudesta suurinta on luopuminen. Haluan olla tukemassa vanhempia tässä tavoitteessaan.

 

ARTO TEITTINEN
Hallinto- ja talousjohtaja