henriksanmark.png

HENRIK SANMARK
Johtaja

Sosiaalityöntekijä

Henrikillä on 35 vuoden kokemus sosiaalipalvelujen, hallinnon ja lastensuojelun erilaisista työtehtävistä sekä virkamiehenä että yrittäjänä. Lastensuojelutyö on aina ollut lähellä hänen sydäntään. Henrikillä on kaksi omaa aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

”Perhekuntoutuksessa keskeisintä on mielestäni saada aikaan positiivinen muutos perheen kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti”, toteaa Henrik. “Tämä edellyttää luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta perheen kanssa. Perheenjäsenet on kohdattava yksilöllisesti ja aidosti. Vanhempia on tuettava ja ohjattava heidän perustehtävässään, lapsille on tarjottava turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö. Uudet kodin toimintatavat auttavat perhettä jatkossa selviytymään arjen haasteista itsenäisesti."

Sijaishuollossa tärkeintä on lapsen suojelu ympäristön tai oman käyttäytymisen aiheuttamilta vaaratekijöiltä, jotka voivat vahingoittaa hänen tervettä kasvua ja kehitystään. “Turvallisessa ympäristössä lapsi voi kasvaa ja kehittyä yksilöllisen tuen ja avun turvin tasapainoiseksi nuoreksi ja aikuiseksi”, Henrik toteaa.

kaisasantala.png

KAISA SANTALA
Toimitusjohtaja

Lastenpsykiatri ja psykoterapeutti

Kaisalla on noin 20 v työhistoria erilaisissa julkisen terveydenhuollon työtehtävissä sekä lasten somaattisten ja psyykkisten sairauksien parissa. Kaisa on koulutukseltaan lastenpsykiatri ja lastenlääkäri, sekä psykoterapeutti perhe- ja pariterapian sekä varahaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa. 

Kaisan näkemyksen mukaan lapsi kasvaa vuorovaikutussuhteissa ja suhde vauvaan alkaa muotoutua jo kohdussa. ”Hoitamalla hyvin jo tässä vaiheessa ja riittävän intensiivisesti voimme saada muutosta aikaan”, hän toteaa. Hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan ovat raskaana olevien perheiden ja pikkulapsiperheiden auttaminen.

Kaisa on pitkään tehnyt yhteistyötä lastensuojelun kanssa ja näkee tärkeäksi laitoshuollossa aikuisen ja lasten väliset kiintymyssuhteet. ”Lapsi voi eheytyä vain suhteessa toisen ihmisen mieleen ja tätä haluamme Ruuhikodissa olla toteuttamassa. Uskon myös jokaisen vanhemman tahtovan parasta lapselleen. Joskus se paras on eri ihmisten mielestä eri asia ja joskus rakkaudesta suurinta on luopuminen. Haluan olla tukemassa vanhempia tässä tavoitteessaan”, toteaa Kaisa.

lauraollikainen.png

laura ollikainen
vastaava hoitaja

Sairaanhoitaja

Lauralla on noin viiden vuoden kokemus hoitajan työstä lastenpsykiatrian osastoilla sekä kolmen vuoden kokemus lastenpsykiatrian vastaanotolta. Lauran erityisiä osaamisalueita ovat varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet. Lisäksi hänellä on Theraplay -vuorovaikutusterapian osaamista ja perehtyneisyyttä vuorovaikutteiseen kehityspsykoterapiaan DDP ja siihen olennaisesti liittyvän PLACE-asenteeseen. Tämä lyhenne muodostuu sanojen alkukirjaimista Playfullness-leikkisyys, Loving/Liking-rakastava/välittävä, Acceptance-hyväksyntä, Curiosity-uteliaisuus ja Empathy-empatia. “Tätä asennetta toteutan työssäni lasten ja vanhempien sekä työkavereiden ja yhteistyötahojen kanssa”, sanoo Laura.

tuijadahl.png

tuija dahl
ohjaaja

Sosionomi YAMK, lähihoitaja, nepsy-valmentaja, sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja

Tuijalla on lastensuojelun työkokemusta 19 vuotta sijaishuollon ohjaajana, kasvatusvastaavana ja lastensuojeluyksikön johtajana. “Sijaishuollossa ohjaajana minulla on mahdollisuus olla kannustava rinnallakulkija lapsen arjessa. Haluan tukea ja motivoida lasta löytämään omat vahvuutensa ja kannatella häntä selviämään arjen haasteista, kun omat keinot eivät vielä riitä”, kertoo Tuija. Lisäksi hän toteaa, että “aktiivinen perhetyö omaohjaajana perheen ja läheisten kanssa on yksi osa lapsen ja lähipiirin kanssa tehtävästä työstä, kun tavoitteena on lapsen hyvinvointi, perheen voimavarojen tunnistaminen ja lisääminen.”

tuoviaavikkola.png

tuovi aavikkola
ohjaaja

Perheterapeutti, erikoissairaanhoitaja, taideterapeutti

Tuovilla on 35-vuoden kokemus hoitajana sosiaali- ja terveydenhuollosta, pisimpään psykiatrisena sairaanhoitajana päihdehuollon laitoksessa, jossa hän on kohdannut lukemattomia miehiä, naisia, lapsia ja perheitä monenlaisissa elämäntilanteissa. Hän on aloittanut perhepäivähoitajana, sen jälkeen työn ohella kouluttautunut psykiatriseksi sairaanhoitajaksi, voimavarakeskeiseksi perheterapeutiksi ja Logoart -taideterapian ohjaajaksi. Hän on ollut myös yhteisöhoidon ja kriisityön koulutuksissa sekä monissa menetelmätyön ja luovan työn koulutuksissa vuosien varrella. Tuovi on sekä äiti että isoäiti ja hänellä on kolme lasta ja viisi lapsenlasta.

Perheterapeuttina Tuovi haluaa rauhassa pysähtyä elämäntarinoiden äärelle kunniottavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. “Haluan yhdessä pohtia perheiden kanssa rakentavia tapoja toimia vuorovaikutussuhteessa sekä löytää omia ja perheen yhteisiä vahvuuksia ja voimavaroja vaikeissakin tilanteissa”, toteaa Tuovi. Luovien menetelmien käyttö on hänelle ominaista, kuten kuvien tekeminen, satujen ja tarinoiden kertominen, leikkiminen, musiikin kuuntelu ja seikkailut metsässä. “Luovien menetelmien avulla avautuu oivalluksia itsestä, tulee uusia näkökulmia elämään ja välillä on hauskaa. Haluan olla turvallinen rinnalla kulkija, myötäeläjä ja ilon etsijä lasten ja perheiden elämässä”, Tuovi kertoo.

 

Helena houni-pietarinen
ohjaaja

Lähihoitaja

Helenalla on paljon työkokemusta kehitysvamma-alalta ja työskentelystä pienryhmäkodeissa.

laura-maria uotinen
ohjaaja

Sosionomi (opiskelija)

Laura on “viittä vaille valmis” sosionomi, mutta hänellä on jo kokemusta mm. työskentelystä nuorten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa ja pienryhmäkodissa.

huom! henkilöstötietoja täydennetään uusien rekrytointipäätösten jälkeen…

ARTO TEITTINEN
Hallinto- ja talousjohtaja