a-toddler-boy-and-girl-outside-on-a-spring-walk-3RTQCSH.jpg
 

Toimintaamme ohjaavat arvot

Laitosluvilla toimiva erityislastenkoti sijaitsee Ruuhilammen rannalla. Tarjoamme lapselle ja nuorelle hyvän, huolehtivan ja samalla tukevan ja  rakentavan kasvuympäristön.

Hoidollinen ja vuorovaikutussuhteessa oloon perustuva lähestymistapa on meille keskeinen arvo.

Lapsi oireilee oman elämänsä tapahtumia, kiintymyysuhteessaan pettymyksiä, mahdollisia traumaattisia tapahtumia, epäsäännöllistä arkea, turvattomuutaan. Haluamme tarjota jokaiselle meille tulevalle lapselle mahdollisuuden korjaavaan kokemukseen ja uudenlaiseen käsitykseen itsestään. Panostamme lähiohjaajatyöskentelyyn, omasta aikuisesta tulee tärkeä ihminen lapselle. Ohjaajalla on tukenaan moniammatillinen työryhmä. Pyrimme aina ymmärtämään lapsen oirehdinnan lapsen kehityskulun ja kiintymyssuhteen kautta. 

Henkilökuntamme on korkeasti koulutettua. Yksikössä on sosiaalialan, terveydenhuollon, psykiatrian ja terapeuttista osaamista. Toivotamme tervetulleeksi vaikeasti oireilevat lapset ja nuoret.

Työryhmäämme kuuluu sosiaalityöntekijä, sosionomeja, lastenpsykiatri, psykologi, sairaanhoitaja sekä lähihoitaja. Meillä on mahdollisuus tarvittaessa käyttää lapsen hoitoon myös lääketieteellisiä sekä terapeuttisia elementtejä. 

Vanhemmille haluamme tarjota turvallisen ympäristön jakaa oman vanhemmuuden ja lapsen sijoittamiseen liittyviä kipeitäkin kokemuksia. Takana on jo pitkä matka ja iso joukko auttajia, mutta me haluamme pysähtyä kuuntelemaan sinun tarinaasi vanhempana.

Koko perheelle haluamme lapsen sijoituksen aikana järjestää perheen vuorovaikutusta tukevaa työskentelyä.

Perhekuntoutuksessa toimintaamme ohjaa ajatus lapsen ja vanhemman välisen suhteen kehittymisestä jo kohtuaikana.

Haluamme tarjota mahodllisimman hyvän alun lapselle ja vanehmmille, vaikka elämäntilannetta kuormittaisi monet tekijät. Uskomme raskausaikana tapahtuvan psyykkisen muutoksen isoon mahdollisuuteen. Haluamme tarjota jokaiselle syntyvälle vauvalle parhaat mahdolliset olosuhteet, sekä vanhemmille tukea oman vanhemmuuden työstämiseen. 

 
 
couple-hold-hands-family-psychology-support-YDX95HK.jpg

"Perhekuntoutuksessa keskeisintä on mielestäni saada aikaan positiivinen muutos perheen kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti"

— Henrik Sanmark, Ruuhikodin johtaja

 

Toteutamme sijaishuoltoa täysin uudesta lähtökohdasta; ajatteluamme ohjaa terapeuttinen ja sosiaalipedagoginen orientaatio. 

— Lapsen täytyy pystyä kokemaan riittävää turvallisuutta suhteessa ohjaajiin, muihin lapsiin ja muuhun ympäristöön.

Toisena keskeisenä periaatteena on yhteisö lasten vanhempien kanssa. Terapeuttinen orientaatio käsittää lapsen kohtaamista jokapäiväisissä tilanteissa, lapsen elämäntilanteen ymmärtämistä ja sen yhdessä tutkimista.

Jaamme arjen yhdessä ja rakennamme siten vahvan perustan mahdollisen terapian onnistumiselle. Lapselle voidaan myös tarjota vuorovaikutuksen hoitoa sekä omaa psykoterapiaa.

Sosiaalipedagoginen orientaatio tarkoittaa meille sitä, että käytämme koko laitoksen osaamisprofiilin ja potentiaalin tukemaan lapsen kasvua. Tuemme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta - kaikki edellä mainittu tulee mahdolliseksi lapsikeskeisen työskentelyn kautta.